Skrotbilen som dumpad klenod

Skrotbilen – ett olöst miljökomplex

De skriftliga underlagen rörande uttjänta bilar har troligtvis överstigit det mesta av informationer gällande negativt påverkande produkter i vårt samhälle. Skrifter, allt från högsta miljömyndigheter till fragmenteringsnivå, innehåller anklagelser, förmaningar krav om förbättrad lagstiftning. Många har synpunkter om felaktigheterna. Men ingen tycks ha funnit någon gångbar lösning av problematiken ”skrotbilens negativa miljöpåverkan”. Problemet är komplext med vissa juridiska inslag i samband med identifiering av ägaren av en specifik skrotbil. Många tycks vänta på att någon annan myndighet skall agera. Men bilen har trafikerat svenska vägar över 100 år. Och lika länge har den omvandlats till att bli skrotbil med tillhörande problematik. Även om man inte var lika miljömedveten, som nu, utgjorde nog det dumpade bilvraket en lika tråkiga bild i naturen som den vi kan uppleva idag. Så ett mycket gammalt problem lever vidare.

Bilens miljöpåverkan före skrotning

Bilens stora negativa inverkan, genom utsläpp av koldioxid i avgaserna och som bildar den så kallade växthuseffekten, har varit ett allt mer överskuggande problem som måste lösas globalt. Att producenterna gemensamt nått ett så bra resultat, som att i Sverige understiga utsläppskravet max 130g/km är anmärkningsvärt. Det skall dock betonas att dagens uppnådda mål inte på något vis är acceptabelt i framtiden. 0-tolerans gäller och el-bilen är därför i fokus.

Ansvar för skrotbilens omhändertagning

Varför går inte utvecklingen nämnvärt framåt av hantering och skötsel av skrotbilar? Företag, som är involverade i processen efter hämtningen av en skrotbil, står inte och stampar på samma punkt som gällde för bilen introduktion. Ingen tycks känna ansvar för omhändertagande av problemet.

Fungerande funktioner

Den auktoriserade skroten har i sin anläggning och genom sin utrustning en miljöanpassad verksamhet, som är uppbyggd efter Bilskrotningsförordningen krav och regler. För bibehållen nivå inspekteras anläggning och utrustning årligen av ortens miljökontor. Efterföljande led är fragmentering där företagen följer motsvarande procedur. Genom intensiv rationalisering och miljöinsatser har denna process, med hjälp av producenterna lyckats nå ett mycket högt ställt krav om återvinning. Kravet att återanvända 85 % av skrotbilens vikt överskreds med marginal. Och det nya som är satt till 95 % återföring till produktion är nåbart genom ytterligare rationaliseringar.

LÄS MER:  Bilskrot i Göteborg som har självplock

Myndigheterna ger idag ägaren hela ansvaret för hanteringen av skrotbilen, samtidigt som man ger en åthutning till den som inte följer utlåtandet. Och så har det varit sedan bilen visade sig för första gången. Det har tydligen blivit en tradition för många att rycka på axlarna och lämna den uttjänta bilen på det billigaste och enklaste sätt och plats. Någon definitiv ägare skall planerat inte finnas och att flytta/tjäla annans annans ägodel är som bekant inte acceptabelt. Så skrotbilen blir stående med kända miljöproblem som följd i väntan på att ägaren tar sitt ansvar för bilen. Genom borttagande av registreringsskyltar lär ägaren bli svår att finna.

Bärgning av skrotbil

Det inringade problemet som finns innan man kan skrota bilen är att man måste analysera och lösas med lagbundna åtgärder. I begreppet hämta skrotbilar bör även bilar med ägare, som medvetet låter sin bil bli stående tills den utgör ett miljöproblem, ingå. Vid en miljösamordnad aktion bör detta vara möjligt.

LÄS MER: Skrota bilen gratis med hämtning i Göteborg

Gamla dumpade bilar kan hittas överallt. Många finns övergivna någonstans i naturen, den mest lämpade platsen att osedd lämna den gamla uttjänta bilen. Den som upptäcker en skrotbil på sådana platser bör undersöka den noggrant. Det kan vara en dyrgrip. Den kan se ut som ett gammalt benrangel och är så naturligtvis för den är gammal och totalt genomrostat. Men samlare kan betala ofantliga höga belopp för något man helst inte vill hitta. Att få hundratusentals kronor för rätt objekt är inte så sällsynt. En gammal och helt sönderrostad folkvagnsbuss från 50-talet är ovärderlig i samlarkretsen. Och hugade spekulanter står i kö i hela Europa för att få vara med i en budgivning. Ett foto i datorn räcker som utbud .

Skrotbilen i naturen

Även om möjligheten finns är det mest troligt att den gamla skrotbilen som hittas i naturen inte har något samlarvärde bör man inte lämna den där på grund av kända miljöproblem. Upptäckten kan diskuteras med markägaren för information om konsekvenserna av dumpningen.  Rekommendation av hämta och skrota bilen hos bilskrotning kan resultera i en miljövänlig insats. Att ignorera ett tandlöst förbud att inte röra andras ägodelar i samband på ett dumpat bilvrak är en självklarhet i en sådan här situation. Att hjälpa till med bärgning är också enkelt. Det finns bilskrot i Göteborg som lätt kan nås genom Google via ”skrota bilen”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s